Utbildning

Sedan en lång tid tillbaka har anläggningssektorn expanderat och i takt med det behovet av undervattensarbete.

Det DIB företagen utför är främst bygg- och anläggningsarbeten men även shipping, inspektion, ingenjörs- och konsultarbeten etc under vatten.

Utbildningen omfattar bl a:

Utbildningen till anläggningsdykare enligt anläggningsavtalet tar 3.200 timmar. Den kan genomföras såsom tidigare som traditionell lärling, dvs anställd i ett avtalsbundet företag och med en av BYN utfärdad utbildningsbok. Arbetsgivaren tar på sig ett utbildningsansvar och lärlingen läser och lär.

Företag är bättre på praktik än teori. Därför har DIB verkat för att det nu finns en skolförlagd yrkesdykareutbildning i Göteborg som YH utbildning.

DIB företagen anställer i första hand studenter från den skolförlagda utbildningen.

Den skolförlagda utbildningen tar in ca 20 personer vart annat år. Detta pga utbildningskostnaderna och anställningsbehov. Utbildningen innehåller betydande praktikdelar men även en hög teoretisk nivå och förutsätter gymnasiekompetens med teknisk inriktning och förutsätter givetvis att studenten, läser och lär.

Arbetsmarknad

Vid undervattensarbeten är det inte förmågan att vara under vatten som är det viktigaste utan att med den förmågan utföra arbetsuppgifter som måste utföras under vattenytan eller kan utföras bättre och mer kostnadseffektiv än andra alternativa möjligheter under vattnet.

Dykningen kan förenklat beskrivas som ett sätt att ta sig till arbetet men med stora krav på dykaren och hans omgivning gällande förutsättningar, säkerhet mm.

Man kan inte dyka professionellt hur som helst. För anläggningsdykning krävs utbildningsbok eller utfärdad dykarbok.

Många yrkesgrupper har uppgifter under vatten. T.ex. marin forskning, polis, räddningstjänst, kustbevakning, försvarsmakten m fl.

Även på de områdena kan man inte dyka hur som helst. Man är under utbildning eller utbildad.

Gemensamt för alla yrken är att arbetsgivarna har olika kollektivavtal som reglerar verksamhet och krav. Vanligen rörande utbildning men även säkerhet. Det innebär att yrkeskunskaper, utbildnings- och certifieringskrav varierar mellan olika yrkesgrupper.

Gemensamt gäller medicinska krav enligt de navalmedicinska reglerna och/eller de speciella regler som kan finnas på yrkesområdet. Således godkända läkarundersökningar för respektive verksamhet.

Gemensamt för alla yrken är även att det finns säkerhetsregler som alla tar hårt på och följer. Tyvärr läser vi om dykolyckor, men de berör ytterst sälla den yrkesmässiga sidan. Civila regler finns via arbetsmiljöverket, se även DIBsäk under dokument.

Anläggningsdykarna dyker "skarpt" hela tiden och i betydligt större omfattning än de flesta andra yrkesområden.

Anläggningsdykaren, skall, utöver yrkeskunskaperna, ha certifikat B 50 m eller IDSA L III restricted samt vara 20 år fyllda.

Svenska certifikat; allmänt

Enligt SFS 1986:687 utfördas de svenska certifikaten av Försvarsmaktens Högkvarter, SÄKINSP. Myndigheten likvärdighetsbedömer även utbildningar som inte genomförts på en av Försvarsmakten reviderad och godkänd skola. Försvarsmakten utfärdar certifikat. Enligt beslutet "Försvarsmaktens krav för yrkesdykarcertifikat" finns följande certifikat.

För utförligare information kontakta:

Försvarsmakten HKV
SÄKINSP Sjösäkerhetsinspektionen
Dyksäkerhetshandläggare
107 85 STOCKHOLM
Tel 08/788 75 00

Svenskt certifikat S 30 m

SCUBA dykning till 30 meters djup.

Svenskt certifikat A 40 m

SCUBA dykning till 30 m samt lätt ytgasförsörjd utrustning till 40 meters djup.

Svenskt certifikat H 30 m

Hjälmdykning till 30 m djup. Förutsätter kunskap eller utbildning enligt S 30 m.

Svenskt certifikat B 50 m

Hjälmdykning till 50 m djup. Förutsätter kunskap eller utbildning enligt S 30 m.

Svenskt certifikat C

Dykning med torr dykarklocka och blandgas till 100 m. Mkt liten eller ingen användning i Sverige.

IDSA certifierade skolor

Se länkar. Fn bedriver Försvarsmakten i Karlskrona och Yrkeshögskolan Göteborg utbildning som ger certifikat B 50 m. Dessa skolor är även IDSA certifierade till motsvarande standard.

Utländska utbildningar

Dessa kan ske på IDSA certifierade skolor men även andra. Likvärdighetsbedömning görs av Försvarsmakten när det gäller certifikatsnivåer.

På anläggningsavtalet krävs utöver det yrkeskunskaper. Notera att 15 - 20 veckors utbildning utomlands inte ger anläggningsdykarstatus enligt kollektivavtalet. Om någon söker sig utomlands för utbildning i avsikt att arbeta med svenskt anläggningsdykeri rekommenderar vi att eleven har säkerställt en lärlingsanställning innan avresan.

Kontaktpersoner

Dykentreprenörerna inom Sveriges Byggindustrier (DIB)